05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397
05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397

اخبار آموزش

هدف گذاری اقتصادی کلان شهرها نگاهی مقایسه ای با تجارت جهانی

مشاهده

واکاوی مفهوم عدالت در توسعه و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل شهری(عناوین دوره های آموزشی)

مشاهده

نحوه راه اندازی ویدئو کنفرانس

مشاهده

مجموعه عملیات حفاظتی بحران

مشاهده

هدف گذاری اقتصادی کلان شهرها نگاهی مقایسه ای با تجارت جهانی

مشاهده

وندالیسم با زمینه های ایجاد و پیامدهای آن در محیط شهر

مشاهده

مفاهیم و اصول مدیریت منابع در بلایا و حوادث طبیعی

مشاهده

واکاری مفهوم عدالت در توسعه و بهره برداری از پروژه های حمل و نقل شهری

مشاهده

آشنایی با توسعه شهری بدون خودرو

مشاهده

نقش حاکمیتی شهرداری در مدیریت و الویت بندی پروژه های شهری

مشاهده