10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397

وظایف دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی شهرداری کلان شهرها


1-   سیاست گذاری در اجرای برنامه های راهبردی نشست های دوره ای مدیران بازرسی .

2-   تهیه بانک اطلاعاتی و بایگانی اسناد و مدارک .

3-   انجام کلیه مکاتبات داخلی و خارج از دبیرخانه .

4-   هماهنگی و برقراری ارتباط لازم با دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلان شهرهای کشور.

5-   هماهنگی به منظور برگزاری دوره ای همایش های سالانه مدیران بازرسی کلان شهرها .

6-   جمع بندی مطالب مطروحه در نشست های دوره ای مدیران و تنظیم صورتجلسات بر اساس تصمیمات متخذه .

7-   مدیریت و نظارت شکلی و محتوایی بر نحوه برگزاری نشست های دوره ای مدیران بازرسی .

8-   ابلاغ و پیگیری مصوبات مندرج در صورتجلسات تا حصول نتیجه .

9-   هماهنگی و ایجاد زمینه هم اندیشی و تبادل تجربیات و نقطه نظرات اعضاء .

10-  دریافت پیشنهاد از ادارات بازرسی کلان شهرها و ارسال آن به سایر اعضاء جهت بررسی ، اظهار نظر و جمع بندی نتایج و طرح آن در همایش های آتی .

11- برگزاری دوره های آموزشی