10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397

Enter Title

کارکنان دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی شهرداری کلان شهرها (تهران)

 آقای رمضان امینی

دبیرکمیته مدیران بازرسی شهرداری کلان شهرها


 

 آقای دکتر علیرضا خورسندی

 

مسئول دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی شهرداری کلان شهرها


 خانم فاطمه عسکری
 

کارشناس ارشد  دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی و مدیر اجرایی  عسگری

 

 

 خانم نغمه محمدی
 

مسئول دفتر دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی شهرداری کلان شهرها

 

 آدرس : ابتدای کوی نصر، گیشا ، خیابان چهارم ، پلاک 16 ، واحد2

ایمیل:kalanshahrha@tehran.ir

فکس : 84312170